Ditt tandvårdsteam
Med det bästa läget

 

Behandlingar

Bettskenor

Många människor pressar eller gnisslar tänder. Det kan leda till huvudvärk, ömma tänder och käkar. En bettskena kan lindra eller ta bort besvären genom att spända muskler kan slappna av. Skenan skyddar också från det slitage och den belastning på tänderna som gnisslingen orsakar. Vanligtvis används bettskenan endast när man sover.

För att lindra de vanligaste besvären används oftast en bettskena av hårdplast.

Som ett komplement eller alternativ till skena arbetar vi mycket med avslappningsövningar för käkmuskulatur/käkled.

Vi gör också skyddsskenor för idrottsutövare, t ex hockeyskydd.

Image Not Found.